Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Östra Göteborg

Socialkontoret på Förstamajgatan 2A. Fotograf: Viktoria Fimmerstad

Det finns två socialkontor i Östra Göteborg:
Socialkontoret på Tellusgatan 2, Rymdtorget.
Socialkontoret på Förstamajgatan 2A, Kortedala Torg.

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.

Här kan du söka stöd om du:
- om du är utsatt för hot eller våld från någon i din närhet
- om du ser att någon i din närhet utsätts för hot eller våld eller trakasserier
- har en trasslig familjesituation
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp:
Ring Göteborgs Stads kontaktcenter 031-365 00 00 och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet.

Behöver du hjälp på kvällar, nätter och helger:
Kontakta socialjouren: tel 031-365 87 00.
Adress till Socialjouren är Stora Badhusgatan 14.

Vid akuta situationer eller fara för liv: Ring polisen 112

Vid händelser som bör polisanmälas men som inte är akuta, vänd dig till polisens
kontaktnummer 114 14.

Enheterna för försörjningsstöd och boende hittar du på Förstamajgatan 2A.
Råd- och stödinsatser hittar du på Tellusgatan 2.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Måndag-fredag klockan 7-18
Öppettider
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 8-16
Tisdag klockan 8-18

Måndag-fredag är det lunchstängt 12-12.45
Socialkontoren har stängt lördag och söndag, alla röda dagar samt midsommarafton.
Postadress
Box 47 107
402 58 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation