Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Västra Hisingen

Förvaltningshuset Höstvädersgatan 1. Foto: Eva Johansson

På socialkontoret i Västra Hisingen kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031- 366 64 61
Besöksadress
Höstvädersgatan 1
Öppettider
mån 8-16
tis 8-18
ons-fre 8-16
Lunchstängt mån-fre kl 12-13

När socialkontoret är stängt, kontakta Socialjouren, telefon 031-365 87 00.
Postadress
Box 48063
418 22 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation