Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Örgryte-Härlanda

Socialkontoret ligger i korsningen Mäster Johansgatan och Danska vägen. Foto: Karin Kärrby

På socialkontoret i Örgryte-Härlanda kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Göteborgs Stads kontaktcenter <br> Måndag samt onsdag-fredag kl 08-16.30 <br> Tisdag kl 08.00-18.30 <br> Vid akuta ärenden utanför kontorstid
kontakta socialjouren
telefon: 031-365 87 00. Avvikande öppettider: Stänger kl 15 den 30 april
29 maj
5 juni och 20 juni.
Besöksadress
Mäster Johansgatan 2
Öppettider

Vardagar kl 8-16:30 (tisdagar kl 8-18.30). Akuta ärenden efter stängning hänvisas till Socialjouren på Stora Badhusgatan 14. Tel 031-365 87 00.

Postadress
Box 170 94
402 61 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation