Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Örgryte-Härlanda

Socialkontoret ligger i korsningen Mäster Johansgatan och Danska vägen. Foto: Karin Kärrby

På socialkontoret i Örgryte-Härlanda kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Göteborgs Stads kontaktcenter
Måndag samt onsdag-fredag kl 08-16.30
Tisdag kl 08.00-18.30
Vid akuta ärenden utanför kontorstid
kontakta socialjouren
telefon: 031-365 87 00
Besöksadress
Mäster Johansgatan 2
Postadress
Box 170 94
402 61 Göteborg
Fax
031-365 62 03

Enheterna för barn och unga

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Mäster Johansgatan 2
Beskrivning
Enheterna för barn och unga vänder sig till familjer med barn och ungdomar upp till 20 år som bor i Örgryte-Härlanda. Söker du stöd hos oss gör vi tillsammans en utredning för att närmare kartlägga vilka behov, men också vilka resurser, ni har. Sedan diskuterar vi olika alternativ till lösningar. Vi kan ge råd och stöd och har även möjlighet att erbjuda olika gruppverksamheter för barn, ungdomar och föräldrar.

Verksamheten har även till uppgift att skydda och stödja barn och unga som riskerar att fara illa och utreder anmälningar från andra myndigheter och enskilda.

Enheten för funktionsstöd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Mäster Johansgatan 2
Kontakt
Göteborgs Stads kontaktcenter
Beskrivning
Du som har funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället. Dina anhöriga kan också få stöd. Om du behöver stöd, kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter och be att få tala med en socialsekreterare på socialkontoret i din stadsdel.

Enheten för ekonomiskt bistånd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Mäster Johansgatan 2
Kontakt
Göteborgs Stads kontaktcenter
Beskrivning
Om du har svårt att klara din försörjning kan du först göra en provberäkning på goteborg.se, för att se om du har rätt till försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd / socialbidrag). Du är också välkommen att ringa till tidsbokningen för ekonomiskt bistånd:

Tidsbokning för nybesök: måndag-torsdag kl 9-10

Du som redan har kontakt med en handläggare kan ringa på telefontid måndag-fredag kl 9-10

Vi har jourtelefon måndag och onsdag-fredag kl 13.00-16.30 och tisdag kl 13.00-18.30.

Har du frågor om budget- och skuldrådgivning hänvisar vi dig till Budget- och skuldrådgivningen i Göteborgs Stad, se goteborg.se

Enheten för vuxenstöd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Mäster Johansgatan 2
Kontakt
Göteborgs Stads kontaktcenter
Beskrivning
Enheten för vuxenstöd vänder sig till dig som har behov av psykosocialt stöd. Det kan gälla problem med missbruk och beroende, psykisk ohälsa, våld i nära relationer eller boende.

Enhetschefer

Beskrivning
Enhet för barn och unga - mottag och utredare: Karolina McPherson
Telefon: 031-365 66 75
E-post: karolina.mcpherson@orgryteharlanda.goteborg.se

Enhet för ensamkommande barn och unga: Eleonor Abrahamsson
Telefon: 031-365 68 84
E-post: eleonor.abrahamsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Enheten för vuxenstöd: Ingela Lundén
Telefon: 031-365 63 08
E-post: ingela.lunden@orgryteharlanda.goteborg.se

Enheten för ekonomiskt bistånd: Gunilla Greiffe Segerdahl
Telefon: 031-365 61 74
E-post: gunilla.greiffe.segerdahl@orgryteharlanda.goteborg.se

Enheten för funktionsstöd: Åsa Gustafsson
Telefon: 031-365 69 07
E-post: asa.gustafsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Vardagar kl 8-16:30 (tisdagar kl 8-18.30). Akuta ärenden efter stängning hänvisas till Socialjouren på Stora Badhusgatan 14. Tel 031-365 8700.
Undantag!
Fredagarna 2 november, 21 december och 28 december stänger kontoret kl 15. När kontoret är stängt hänvisas akuta ärenden till Social jouren.