Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Västra Hisingen

Förvaltningshuset Höstvädersgatan 1. Foto: Eva Johansson

På socialkontoret i Västra Hisingen kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Besöksadress
Höstvädersgatan 1
Postadress
Box 48063
418 22 Göteborg
Fax
031- 366 64 61

Mottagningsgruppen

Telefon
031-365 00 00
Adress
Höstvädersgatan 1
Beskrivning
Om du behöver söka ekonomiskt bistånd (socialbidrag), om du behöver stöd när det gäller familje-eller missbruksproblem eller om du på grund av långvariga psykiska funktionshinder har svårigheter att klara ditt dagliga liv kan du ta kontakt med
socialkontorets mottagningsgrupp. mån, ons och fre mellan 10-12 samt tis mellan 13-15.

Mottagningsgruppen för Barn, unga och familj

Telefon
031-365 00 00
Adress
Höstvädersgatan 1
mån 8-16.30
tis 8-18.30
ons-fre 8-16.30
Lunchstängt mån-fre kl 12-13