Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i din stadsdel om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Lundby

På socialkontoret i Lundby kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.
Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.
Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till polisen 114 14.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Borstbindaregatan 12a
Postadress
Box 22006
400 72 Göteborg
Fax
031-366 73 52

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Telefon
031-365 00 00 (Kontaktcenter)
Kontakt
Biståndsenheten Funktionshinder
Beskrivning
Vänd dig till biståndsenheten för att ansöka om stöd. Du kan få olika typer av stöd så som personlig assistans, hemtjänst, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, daglig verksamhet och bostad med särskild service. Ring kontaktcenter och be att få tala med biståndsenheten funktionshinder i Lundby.

Vuxenenheten

Telefon
031-365 00 00 (kontaktcenter)
Beskrivning
Om du eller någon i din närhet har problem med alkohol- eller drogmissbruk, ring kontaktcenter och be att få tala med Vuxenenheten i Lundby.

Mottagningsgruppen

Telefon
031-365 00 00 (kontaktcenter)
Beskrivning
Mottagningsgruppen kan ge information och råd i frågor som rör försörjningsstöd och sociala frågor samt ta emot anmälningar. Ring kontaktcenter och be att få tala med mottagningsgruppen i Lundby.

Telefontid:
Måndag, onsdag, torsdag och fredag 10-16.30.
Tisdag 10-18.30.
Stängt för lunch alla dagar kl. 12-13.
Måndag, onsdag-fredag 8–16.30
Tisdag 8–18.30
Lunchstängt måndag-fredag 12–13