Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i ditt stadsdelsområde om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Kortedala

Foto: Annika Bergstrand

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.

I Östra Göteborg finns det två socialkontor, ett i Bergsjön och ett i Kortedala. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

På socialkontoret i Kortedala söker du stöd och rådgivning för arbete, sysselsättning och försörjningsstöd.

Här finns också Boendeenheten som kan hjälpa dig med stöd och rådgivning kring boendefrågor. Det kan vara akut bostadslöshet eller stöd i att behålla ditt förstahandskontrakt eller om du är utsatt för våld i nära relation.

Hit kan du söka om du:
- Behöver ansöka om pengar till mat och hyra.
- Behöver ansöka om tillfälligt akutboende.
- Behöver stöd att avsluta en relation där det förekommer våld.
- Blivit utsatt för fysiskt, psykiskt, sexuellt våld
- Dina mänskliga rättigheter inte tillgodoses – riskerar bortgifte eller könsstympning.
- Utsätts för misshandel i form av könsstympning.

För att få hjälp:
Ring 031-365 00 00 och beskriv vad du behöver hjälp med. Då blir du hänvisad till rätt enhet.

Kvällar, nätter och helger:
Kontakta socialjouren på telefon 031-365 87 00.
Adress till socialjouren är Stora Badhusgatan 14.

Vid akuta situationer eller fara för liv: Ring polisen 112

Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Förstamajgatan 2a
Öppettider
Måndag kl. 8-16
Tisdag kl. 8-18
Onsdag-fredag 8-16

Socialkontoret  har stängt lördag och söndag, alla röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Postadress
Box 47 107
402 58 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation