Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i ditt stadsdelsområde om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Bergsjön

Foto: Annika Bergstrand

På socialkontoret kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.

I Östra Göteborg finns det två socialkontor.
Socialkontoret på Tellusgatan 2 i Bergsjön och socialkontoret på Förstamajgatan 2A, Kortedala. Vilket du ska besöka beror på vilken hjälp eller stöd du behöver.

På socialkontoret i Bergsjön söker du stöd och rådgivning för barn, ungdomar, vuxna och barnfamiljer samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Hit kan du söka om du:
- Vill ansöka om stöd/insatser utifrån att du har ett funktionshinder och rätt att ansöka om LSS-insatser
- Vill anmäla oro för ett barn 0–18 år
- Vill ansöka om stöd i föräldrarollen för att hantera ditt barn/tonåring.
- Önskar hjälp att bryta ett missbruk
- Önskar stöd att bryta med kriminalitet
- Är bosatt i Bergsjön och vill lämna in en återansökan om försörjningsstöd.

För att få hjälp:
Ring 031-365 00 00 och beskriv vad du behöver hjälp med. Då blir du hänvisad till rätt enhet.

Kvällar, nätter och helger:
Kontakta socialjouren på telefon 031-365 87 00.
Adress till socialjouren är Stora Badhusgatan 14.

Vid akuta situationer eller fara för liv: ring polisen 112

Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Tellusgatan 2
Öppettider
Måndag kl. 8-16
Tisdag kl. 8-18
Onsdag-fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar klockan 12-12.45

Socialkontoret  har stängt lördag och söndag, alla röda dagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.
Postadress
Box 47 107
402 58 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation