Hitta socialkontor

Du vänder dig till socialkontoret i ditt stadsdelsområde om du misstänker att ett barn far illa eller om du själv behöver någon form av socialt stöd.

Socialkontor Centrum

På socialkontoret i din stadsdel kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vi ger stöd och skydd när det behövs.

Här kan du söka stöd om du:
- har en trasslig familjesituation
- om du är i en familjesituation där någon riskerar att fara illa
- har problem med alkohol- eller drogmissbruk
- lider av psykisk ohälsa
- har en funktionsnedsättning
- har ekonomiska problem och inte kan försörja dig själv

För att få hjälp: ring kontaktcenter och beskriv vad du behöver hjälp med, så blir du hänvisad till rätt enhet. Telefon 031-365 00 00.

Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren 031-365 87 00, eller till SOS Alarm 112.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Skånegatan 9a
Öppettider
Socialkontorets reception på Skånegatan 9A har öppet följande tider:
Måndag, onsdag-fredag 8–16
Tisdag 8–18.
Lunchstängt måndag-fredag 12–12:45

Övrig tid på dygnet hänvisas ni till socialjouren på telefonnummer 031-365 87 00.
Postadress
Box 5293
402 25 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation