Bli god man

Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

Det behövs fler som vill göra en insats för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp då många personer få vänta länge på att få en god man eller förvaltare. Är du intresserad?

Information och regler

Överförmyndarnämnden har bestämt att alla (förutom anhöriga) som önskar få uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborg, måste uppfylla ett utbildningskrav. Bakgrunden till kravet är att överförmyndaren lättare ska kunna bedöma om en person är lämplig att få uppdrag som god man eller förvaltare.

Hur uppfyller jag utbildningskravet?

Har du gått en godmansutbildning som överförmyndaren i Göteborg inte varit inblandad i, hör du av dig till oss och bifogar ett intyg som visar vilken utbildning du har gått. Därefter kommer du få två veckor på dig att göra ett kunskapstest. Blir du godkänd på det testet är du, förutsatt att du inte förekommer i belastningsregistret, i socialtjänstens register och inte heller har några betalningsanmärkningar, godkänd för uppdrag i Göteborg.

Den här sidan handlar om vad som krävs för att bli god man eller förvaltare för vuxna personer som på grund av sitt hälsotillstånd är i behov av hjälp samt vad uppdraget innebär. Information om uppdraget som god man för ensamkommande barn finner du här.

Så här gör du

​Anmäl intresse att bli god man

Fyll formuläret för att anmäla intresse här.