Bli god man

Det behövs fler gode män. Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva. Det är ett långsiktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i tillvaron för en medmänniska.

Det här gör en god man

Att vara god man eller förvaltare åt någon betyder att du är ställföreträdare för personen. Det innebär att du företräder och bevakar personens ekonomiska, juridiska eller personliga intressen. Ditt uppdrag omfattar vanligtvis i tre delar: 

Bevaka rätt

Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare sköter personens ekonomi, till exempel genom att se till att personens räkningar blir betalda.

Sörja för person

Sörja för person betyder att du som god man eller förvaltare ska företräda personen och bevaka personens intressen i mer personliga frågor och försöka se till att personen får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.  

Du kan läsa mer om uppdraget som god man i vår broschyr Uppdraget som god man eller förvaltare. och under sidan vad gör en god man eller förvaltare?

Så gör du för att bli god man

För att bli god man behöver du: 

 1. gå en utbildning för blivande gode män
 2. registrera dig för uppdrag 
 3. göra ett kunskapstest 

Om du som anhörig vill bli god man åt en släkting ställs inget krav på att du ska gått utbildning. Istället gör överförmyndaren en lämplighetsprövning genom att kontrollera att du inte finns med i belastningsregistret, har betalningsanmärkningar eller förekommer i socialtjänstens register. Du får också genomföra ett skriftligt kunskapstest.

1. Gå utbildning 

För att bli god man behöver du först gå en utbildning för blivande gode män och förvaltare. Utbildningen är ett krav, både för att du ska få bra förståelse och kunskap om uppdraget, men också för att överförmyndaren ska veta att lämpliga personer blir gode män.

Det finns olika utbildningar du kan gå och du väljer själv vilken som passar dig bäst. Utbildningarna är ofta förenade med en kostnad som du står för själv. Här hittar du några av de vanligaste, men överförmyndaren godkänner även andra likvärdiga utbildningar. Du kan:

 • Gå god man-utbildning genom Folkuniversitet. Gå in på Folkuniversitet – kurser och utbildningar och sök på god man för att få upp aktuella utbildningstillfällen.
 • Gå god man-utbildning genom Medborgarskolan. Gå in på Medborgarskolan – kurser och evenemang och sök på god man för att få upp aktuella utbildningstillfällen.
 • Beställa boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt med tillhörande webbutbildning. Boken finns att köpa hos återförsäljare av facklitteratur.

2. Registrera dig för uppdrag

När du har gått en utbildning registrerar du dig i överförmyndarens rekryteringsverktyg. Så här gör du för att registrera dig:

 • Gå in på  overformyndarverksamheten.recruto.se 
 • Tryck på ”Bli god man” under lediga jobb och sedan på ”Ansök här” 
 • Besvara urvalsfrågorna och fyll i dina personuppgifter
 • Avsluta med att bifoga intyg från din god man-utbildning
 • Tryck på ”Skicka in” 

Överförmyndaren kommer då kontrollera ditt kursintyg och skickar därefter en länk till kunskapstestet till den e-postadress du angivit.

3. Göra kunskapstest

När du har gått en utbildning för blivande gode män och registrerat dig i rekryteringsverktyget ska du genomföra ett kunskapstest. Länken till testet skickas till den e-postadress du har angett när du registrerade dig.

Kunskapstestet består av nio delar där du får svara på frågor om uppdraget som god man och göra två redovisningsövningar. Testet tar några timmar att genomföra och för att bli godkänd på testet behöver du få minst 392 av 560 poäng.

Vad händer sen? 

När du har gått utbildning och är godkänd på kunskapstestet gör överförmyndaren en kontroll av din lämplighet som god man genom att kontrollera att du inte förekommer i belastningsregistret eller har några betalningsanmärkningar. Överförmyndaren kontrollerar även socialtjänstens register tre år tillbaka.

När kontrollerna är färdiga är du redo att ta ditt första uppdrag som god man. Du kommer då få ett informationsmejl om hur du anmäler intresse till aktuella uppdrag.

Webbsida för dig som är god man

För dig som är god man eller förvaltare finns en egen webbsida. Där hittar du till exempel information om ditt uppdrag, vad som gäller vid redovisning och aktuella blanketter och broschyrer. Du hittar den här: goteborg.se/overformyndaren.

Här kan du läsa en artikel i vårt Göteborg om uppdraget som ställföreträdare.