Bli god man

Det behövs fler gode män. Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva. Det är ett långsiktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i tillvaron för en medmänniska.

Det här gör en god man

Att vara god man eller förvaltare åt någon betyder att du är ställföreträdare för personen. Det innebär att du företräder och bevakar personens ekonomiska, juridiska eller personliga intressen. Ditt uppdrag omfattar vanligtvis tre delar: 

Bevaka rätt

Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka personens rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare sköter personens ekonomi, till exempel genom att se till att personens räkningar blir betalda.

Sörja för person

Sörja för person betyder att du som god man eller förvaltare ska företräda personen och bevaka personens intressen i mer personliga frågor och försöka se till att personen får så goda levnadsvillkor som möjligt. Till exempel genom att delta i vårdplaneringar.  

Du kan läsa mer om uppdraget som god man i vår broschyr Uppdraget som god man eller förvaltare och under sidan vad gör en god man eller förvaltare?

Så gör du för att bli god man

För att bli god man behöver du: 

 1. gå en utbildning för blivande gode män
 2. registrera dig för uppdrag 
 3. göra ett kunskapstest 

Om du som anhörig vill bli god man åt en släkting ställs inget krav på att du ska gått utbildning. Istället gör överförmyndaren en lämplighetsprövning genom att kontrollera att du inte finns med i belastningsregistret, har betalningsanmärkningar eller förekommer i socialtjänstens register. Du får också genomföra ett skriftligt kunskapstest.

Överförmyndarens egna utbildningar för nya gode män

Våren 2023 kommer överförmyndaren hålla egna utbildningar för nya gode män. Utbildningen kommer rikta sig till personer som idag inte har gått någon godmansutbildning tidigare och också är intresserad av att ta uppdrag som god man efter avslutat utbildning.

Obs! Info inför anmälan: När du anmäler dig till kursen, kommer du komma till ett registreringsformulär i Göteborgs stads utbildningsportal. Fyll i alla obligatoriska fält (markerade med *). Vissa fält som är obligatoriska exempelvis organisation och enhet kan ni bara fylla i ÖF. Viktigast är att det framkommer vad ni heter samt en e-post som vi kan nå er på. Vi kommer kommunicera via e-post under utbildningens gång!

Anmälan till utbildningarna våren 2023 öppnar fredag den 16 december kl.10.00. Klicka här för att komma till anmälan. 

Efter anmälan: Vi kommer kommunicera till deltagarna via e-post. En vecka innan kursstart är sista dagen att avanmäla sig. Det finns möjlighet att ställa sig på reservplats och då kommer du få meddelande per e-post om du får en plats. Om du vill hålla koll på vilken reservplats du har kan du logga in via denna länk. Användarnamn är din e-post och det lösenord du väljer vid registrering till kursen.   

Nedan hittar du information om de tre olika kurstillfällena. 

Kurs 1 Fysisk på Ekelundgatan 1
Onsdag 1 februari kl. 09 -11
Onsdag 8 februari kl. 09 – 11
Torsdag 23 februari kl. 09 – 11
Onsdag 1 mars kl. 09 – 11


Kurs 2 Digital
Torsdag 2 mars kl. 09 – 11
Torsdag 9 mars kl. 09 – 11
Torsdag 16 mars kl. 09 – 11
Torsdag 23 mars kl. 09 – 11


Kurs 3 Digital
Torsdag 6 april kl. 09 – 11
Torsdag 13 april kl. 09 – 11
Torsdag 20 april kl. 09 – 11
Torsdag 27 april kl. 09 – 11


Det rekommenderas att varje kursdeltagare köper kurslitteratur innan kursstart då hemstudier är en del av kursen. Överförmyndaren rekommenderar att deltagare på kursen köper: Gode mannens ABC — handbok för gode män och förvaltare, fjärde upplagan av Jan Wallgren. Men som deltagare har du möjligheten att köpa annan likvärdig litteratur.

Utbildningen ges under tre tillfällen våren 2023. Utbildningen består av fyra delar: 

 • Del 1: Introduktion till uppdraget som god man eller förvaltare
 • Del 2: Att redovisa sitt uppdrag
 • Del 3: Att vara god man eller förvaltare i praktiken
 • Del 4: Redovisning, vad händer när uppdraget inte fungerar

1. Gå utbildning 

För att bli god man behöver du först gå en utbildning för blivande gode män och förvaltare. Utbildningen är ett krav, både för att du ska få bra förståelse och kunskap om uppdraget, men också för att överförmyndaren ska veta att lämpliga personer blir gode män.

Du kan gå överförmyndarens egna utbildning som startar hösten 2022. Det finns även andra utbildningar du kan gå och du väljer själv vilken som passar dig bäst. Utbildningarna kan vara förenade med en kostnad som du står för själv. Du kan bland annat gå en webbutbildning som följer med om du beställer boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt. Boken finns att köpa hos återförsäljare av facklitteratur.

2. Registrera dig för uppdrag

När du har gått en utbildning, som inte är överförmyndarens egna, registrerar du dig i överförmyndarens rekryteringsverktyg. Så här gör du för att registrera dig:

 • Gå in på  overformyndarverksamheten.recruto.se 
 • Tryck på ”Bli god man” under lediga jobb och sedan på ”Ansök här” 
 • Besvara urvalsfrågorna och fyll i dina personuppgifter
 • Avsluta med att bifoga intyg från din god man-utbildning
 • Tryck på ”Skicka in” 

Överförmyndaren kommer då kontrollera ditt kursintyg och skickar därefter en länk till kunskapstestet till den e-postadress du angivit.

3. Göra kunskapstest

När du har gått en utbildning, som inte är överförmyndarens egna, för blivande gode män och registrerat dig i rekryteringsverktyget ska du genomföra ett kunskapstest. Länken till testet skickas till den e-postadress du har angett när du registrerade dig.

Kunskapstestet består av nio delar där du får svara på frågor om uppdraget som god man och göra två redovisningsövningar. Testet tar några timmar att genomföra och för att bli godkänd på testet behöver du få minst 392 av 560 poäng.

Vad händer sen? 

När du har gått utbildning och är godkänd på kunskapstestet gör överförmyndaren en kontroll av din lämplighet som god man genom att kontrollera att du inte förekommer i belastningsregistret eller har några betalningsanmärkningar. Överförmyndaren kontrollerar även socialtjänstens register tre år tillbaka.

När kontrollerna är färdiga är du redo att ta ditt första uppdrag som god man. Du kommer då få ett informationsmejl om hur du anmäler intresse till aktuella uppdrag.

Webbsida för dig som är god man

För dig som är god man eller förvaltare finns en egen webbsida. Där hittar du till exempel information om ditt uppdrag, vad som gäller vid redovisning och aktuella blanketter och broschyrer. Du hittar den här: goteborg.se/overformyndaren.

Här kan du läsa en artikel i vårt Göteborg om uppdraget som ställföreträdare.