Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Här kan du begära ut ett sådant.

Information och regler

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man överlämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat med mera.

Du som är folkbokförd i Göteborgs kommun ska ansöka om förvaltarfrihetsbevis hos Göteborgs Stad, Överförmyndarverksamheten. Om du är folkbokförd i en annan kommun ska du vända dig till överförmyndaren i den aktuella kommunen.

Så här gör du

Du kan ansöka skriftligen eller via e-post. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet.

Lämna namn, adress och personnummer och märk din ansökan med ”Begäran om förvaltarfrihetsbevis”. Vi kontrollerar att du är folkbokförd i vår kommun och skriver ut och postar beviset till din folkbokföringsadress.

Vi tar ingen avgift för att utfärda ett förvaltarfrihetsbevis.

Skicka ansökan till:

överförmyndarverksamheten