Ansökan om god man

Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Nedan finner du ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan om god man.

Vem kan ansöka?

Du som är i behov av hjälp av en god man har rätt att ansöka om att få en god man. Även dina närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig. Om du eller dina anhöriga har önskemål om att en särskild person utses till god man för dig anger ni det i ansökan. Ansökan skickar ni direkt till tingsrätten.

Skyldighet att anmäla behov av god man

Företrädare för socialtjänsten eller sjukvården är inte behöriga att ansöka om god man. Däremot finns en skyldighet för socialtjänsten att anmäla till överförmyndaren om en person har behov av god man.  En utredning om god man kan alltså startas hos överförmyndaren även om ingen har ansökt om det. Anmälan skickas till överförmyndaren i den kommun den enskilde är folkbokförd i.

Du som jobbar inom socialtjänsten eller vården hittar information om anmälan här.

Information om regler

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap. Här hittar du mer information om de olika typerna av godmanskap.

Vem kan få en god man?

God man, förvaltare och förmyndare

Så här gör du

Ansök eller anmäl behov av god man genom att fylla i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen.

Du måste också skicka med ett läkarintyg, utfärdat av läkare på särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen. Mer information finner du på blankettens sista sida.

Ansökan eller anmälan om behov av god man