God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Som god man gör du en viktig insats för både den du företräder och samhället. Ofta är denna hjälp helt avgörande för personen i fråga eftersom den bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron.

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Nedan finner du ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan om god man.

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap.

Överförmyndarnämnden har i uppdrag att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Överförmyndarnämnden utreder också behov av god man och förvaltare.

Vi arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Här kan du begära ut ett sådant.

På sidan för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare hittar du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Du hittar också de blanketter du behöver för ditt uppdrag.