God man, förvaltare, förmyndare

Om god man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

Bli god man

Det behövs fler gode män. Genom att engagera dig som god man gör du en viktig insats för personer som har svårt att klara sin vardag själva. Det är ett långsiktigt uppdrag där du kan göra stor skillnad och bidra till stabilitet och trygghet i tillvaron för en medmänniska.

Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen.

Ansökan om god man

Du som på grund av ditt hälsotillstånd är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person kan ansöka om hjälp från en god man. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i. Nedan finner du ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver skicka med din ansökan om god man.

Vem kan få en god man?

Det kan finnas olika skäl till varför en person är i behov av en god man. Det finns därför flera typer av godmanskap.

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndaren har i uppdrag att kontrollera att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag. Överförmyndaren utreder också behov av god man och förvaltare.

Förvaltarenheten

Förvaltarenheten arbetar som gode män och förvaltare åt vuxna personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar. Vi stöder dem i ekonomiska, juridiska och sociala frågor.

Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Här kan du begära ut ett sådant.

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

På sidan för dig som är god man, förvaltare eller förmyndare hittar du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag. Det finns även information om hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder. Du hittar också de blanketter du behöver för ditt uppdrag samt svar på vanliga frågor.