Ansök om korttidshem, korttidsboende

Du som har en funktionsnedsättning kanske behöver rekreation och miljöombyte, eller så behöver en anhörig avlastning. Då kan du få vistas tillfälligt på ett korttidshem eller korttidsboende.

Korttidshem

Ett korttidshem kan vara i ett eget hus eller i ett flerfamiljshus. Gästerna har eget rum och det finns gemensamt kök och vardagsrum. På korttidshemmet anordnas olika aktiviteter, både inomhus och utomhus. Korttidshem erbjuds både vardagar och helger.

Det här är korttidshem

Göteborgs Stads korttidshem vänder sig till olika målgrupper och har personal med den kompetens som krävs för de gäster som vistas där. Det finns tillgång till personal hela dygnet.

Hitta korttidshem

Korttidsboende 

För dig som fått en funktionsnedsättning i vuxen ålder och under en period behöver mer omvårdnad efter en sjukhusvistelse finns korttidsboende på Dalheimers hus. Det kan vara en period i avvaktan på bostadsanpassning eller rehabilitering.

Dalheimers hus korttidsboende

På korttidsboendet finns personal som ger dig stöd tills du klarar dig själv i ditt eget hem eller får ett annat anpassat boende. Hur länge du bor på korttidsboendet anpassar kommunen efter dina behov.

Information och regler

Du betalar själv för dina aktiviteter i samband med korttidsvistelse. En avgift tas ut för matkostnader.

Har du behov av medicinska insatser under korttidsvistelsen ska du meddela personalen i så god tid som möjligt.

Det som styr rätten till korttidshem och korttidsboende är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL

Så här ansöker du

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder ditt behov och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet