Ansök om hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet.

Vem kan få hemvårdsbidrag?

För att få hemvårdsbidrag behöver du bo i Göteborg och ha så stora svårigheter i ditt dagliga liv att du behöver vård och hjälp i hemmet. Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.

Kommunen betalar ut hemvårdsbidraget till dig som vårdas. Du ersätter sedan själv den som vårdar dig. Den som vårdar dig kan vara din familj, släktingar, goda vänner eller grannar.

Utredning

Det är biståndshandläggaren eller socialsekreteraren i din stadsdel som utreder om du har rätt till hemvårdsbidrag.

Du kan kombinera hemvårdsbidraget med annan hjälp från kommunen, som till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

Stöd till dig som vårdar

Du som stödjer en närstående i hemmet kan få olika former av stöd och hjälp för egen del. Stödet till dig som anhörig kan exempelvis vara avlösning i hemmet eller någon att prata med. Du kan också vända dig till anhörigstödet i din stadsdel där du kan få råd och stöd.

Information

Du kan ansöka om hemvårdsbidrag direkt på webbplatsen, e-tjänsten kräver ingen inloggning. Du anger vilken hjälp du behöver och blir därefter kontaktad av en biståndshandläggare eller socialsekreterare som bokar in ett möte.

Regler om hemvårdsbidrag

Ansök direkt

Ansök direkt på webben

Ansök om hemvårdsbidrag

Ansök hos din biståndshandläggare eller socialsekreterare

Om du inte vill ansöka direkt på webbplatsen kontaktar du socialkontoret i din stadsdel.

Ta reda på vilken stadsdel du tillhör på sidan I vilken stadsdel ligger gatan