Ansök om hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet.

Det kan handla om insatser som man normalt inte hjälper varandra med inom familjen:

  • hjälp att äta och dricka
  • klä på och av sig
  • förflytta sig
  • ledsagning
  • sköta sin personliga hygien
  • insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg i det egna hemmet.

Det är även viktigt att anhöriga arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt.

Vem kan få hemvårdsbidrag?

För att få hemvårdsbidrag behöver du vara folkbokförd i Göteborg och ha så stora svårigheter i ditt dagliga liv att du behöver vård och hjälp i hemmet. Hemvårdsbidraget kan ges till personer i alla åldrar.

Kommunen betalar ut hemvårdsbidraget till dig som vårdas. Du ersätter sedan själv den som vårdar dig.

Den som vårdar dig ska vara en person som socialsekreterare eller funktionsstödsenheten bedömer vara lämplig.

Utredning

  • Är du under 65 år – en socialsekreterare från funktionsstödsenheten i ditt område utreder om du har rätt till hemvårdsbidrag
  • Är du över 65 år – en socialsekreterare från äldreomsorgen i ditt område utreder om du har rätt till hemvårdsbidrag

Du kan kombinera hemvårdsbidraget med annan hjälp från kommunen, som till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

Stöd till dig som vårdar

Du som stödjer en närstående i hemmet kan få olika former av stöd och hjälp för egen del. Stödet till dig som anhörig kan exempelvis vara avlösning i hemmet eller någon att prata med. Du kan också vända dig till anhörigstödet där du bor för råd och vägledning.

Information om ansökan

Du kan ansöka om hemvårdsbidrag direkt på webbplatsen, e-tjänsten kräver ingen inloggning. Du anger vilken hjälp du behöver och blir därefter kontaktad av en biståndshandläggare eller socialsekreterare som bokar in ett möte.

Ansök direkt

Ansök direkt på webben

Ansök om hemvårdsbidrag

Ansök via blankett

Ansök om hemvårdsbidrag  för dig som är under 65 år 

Ansök om hemvårdsbidrag  för dig över 65 år

Ansök hos din biståndshandläggare eller funktionsstödsenhet

Du kan också ansöka hos funktionsstödsenheten där du bor eller din biståndshandläggare.