Korttidsplats för avlösning

På en korttidsplats för avlösning kan du tillfälligt eller regelbundet vistas när din anhörig behöver tid till egna aktiviteter. På korttidsenheten får du personlig omvårdnad, men du kan även delta i aktiviteter och samtidigt umgås med andra.

Vem kan få korttidsplats för avlösning?

Du som får omfattande vård och omsorg i ditt hem av en anhörig för att klara din vardag. Syftet är att stödja anhöriga.

Vad behöver du ha med till korttidsenheten?

  • Egna kläder
  • Hygienartiklar och inkontinenshjälpmedel
  • Egna hjälpmedel
  • Ditt färdtjänstkort
  • Aktuell medicinlista
  • Mediciner för hela vistelsen
  • Egenvårdsbeslut om du har ett

På korttidsenheten finns det sängkläder och handdukar.

Korttidsenheten ansvarar inte för värdeföremål, men det finns möjlighet att förvara dem säkert.

Tänk på att planera dina läkar- och tandläkarbesök, så de inte behöver göras medan du är på korttidsvistelsen.

Mer information om korttidsenheten

Korttidsvistelser sker i regel på särskilda enheter på vård- och omsorgsboenden. Kontakta enheten om du önskar ytterligare information eller har frågor.

Hitta vård- och omsorgsboende, ange ”boende med korttidsvistelse” under ”inriktning”.

Ansök om korttidsplats för avlösning

För att ansöka om korttidsplats för avlösning tar du kontakt med en socialsekreterare i din stadsdel. Socialsekreteraren gör en bedömning utifrån dina behov.