Korttidsplats för avlösning

På en korttidsplats för avlösning kan du tillfälligt eller av och till vistas en period när din anhörig behöver vara ledig eller resa bort. På korttidsplatsen får du personlig omvårdnad, men du kan även delta i en hel del aktiviteter och samtidigt umgås med andra.

Korttidsplats för avlösning

På en korttidsplats för avlösning kan du tillfälligt eller av och till vistas en period när din anhörig behöver vara ledig eller resa bort. På korttidsplatsen får du personlig omvårdnad, men du kan även delta i en hel del aktiviteter och samtidigt umgås med andra.

Utgångspunkten är att beslutet beviljas för enstaka tillfällen eller genom visst antal dygn per år. I de fall beslutet ges i ett visst antal dygn bokas dessa dygn med det boende där korttidsplats för avlösning har anvisats.

Vem kan få korttidsplats för avlösning?

Du som bor i ditt eget hem och får omfattande vård och omsorg av en anhörig för att klara din vardag. Syftet är att stödja anhöriga och för dig möjliggöra kvarboende i ditt hem.

Ansök om korttidsplats för avlösning

För att ansöka om korttidsplats för avlösning tar du kontakt med en biståndshandläggare i din stadsdel. Biståndshandläggaren gör en bedömning utifrån dina behov.