Ansök om avlösning i hemmet

När du som anhörig har behov av återhämtning och behöver någon form av avlösning, kan din närstående ansöka om det stöd hen behöver för att tillfälligt ersätta stödet från dig.

Information

Du som anhörig kan exempelvis erbjudas återhämtning genom att den närstående beviljas dagverksamhet, korttidsvistelse på en korttidsenhet eller avlösning i hemmet.

Stödet riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som är över 65 år, men ansökan görs av den äldre själv.

Här kan du läsa mer om avlösning

Ansök om avlösning på webben

Ansök om avlösning

E-tjänsten är öppen och kräver ingen inloggning.

Ansökan kommer att tas emot av en biståndshandläggare som bokar en tid med er för att göra en utredning av behoven. Utifrån utredningen gör handläggaren en bedömning och fattar ett beslut.

Ansök hos din biståndshandläggare

Om du inte vill ansöka direkt på webbplatsen kontaktar du äldreomsorgen i din stadsdel.

Ta reda på vilken stadsdel du tillhör på sidan Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan