Ansök om avlösning i hemmet

Steg 1 av 1 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Personuppgifter för dig som söker

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.

Avlösning

Personuppgifter för vårdaren

Ange ett korrekt telefonnummer. Exempel format 031-123456, 0700-123456

Ange en korrekt e-postadress.