Avlösning för äldre, det här kan du få hjälp med

Allt fler får vård av anhöriga i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig få avlösning, så att du får möjlighet till vila och egna aktiviteter. Biståndshandläggaren i din stadsdel beslutar om du har rätt till avlösning.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem till din närstående och du får fritt använda tiden till egna aktiviteter.

Dagverksamhet

Det finns dagverksamhet där personen du vårdar kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan.

Avlösning med korttidsvistelse

Den du vårdar kan ansöka om plats på en korttidsenhet om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. Växelvård innebär att personen du vårdar växlar mellan att bo på korttidsenhet och i den egna bostaden.

Ansök om avlösning

Har du behov av dagverksamhet, avlösning i hemmet eller korttidsboende, då kan du ansöka här.

Ansök om avlösning

Prata med en anhörigkonsulent

Behöver du bara någon att prata med eller vill du träffa andra i liknande situationer? Alla stadsdelar har anhörigkonsulenter/samordnare som du kan få stöd av. Kontakta anhörigstödet i din stadsdel