Avlösning för äldre, det här kan du få hjälp med

Allt fler får vård av anhöriga i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig få avlösning, så att du får möjlighet till vila och egna aktiviteter. Biståndshandläggaren beslutar om du har rätt till avlösning.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem till din närstående och du får fritt använda tiden till egna aktiviteter.

Dagverksamhet

Det finns dagverksamhet där personen du vårdar kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan.

Avlösning med korttidsvistelse

Den du vårdar kan ansöka om plats på en korttidsenhet om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. Växelvård innebär att personen du vårdar växlar mellan att bo på korttidsenhet och i den egna bostaden.

Ansök om avlösning

Har du behov av dagverksamhet, avlösning i hemmet eller korttidsboende, då kan du ansöka här.

Ansök om avlösning

Prata med en anhörigkonsulent

Behöver du bara någon att prata med eller vill du träffa andra i liknande situationer? Alla stadsdelar har anhörigkonsulenter/samordnare som du kan få stöd av. Kontakta anhörigstödet i din stadsdel