Avlösning för dig och din närstående – det här kan ni få hjälp med

Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning så att du får möjlighet till egna aktiviteter. Det är den som blir vårdad eller hens företrädare som ansöker om avlösning. Socialsekreteraren utreder och beslutar.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal från hemtjänsten kommer då hem till din närstående och du får fritt använda tiden till egna aktiviteter.

Dagverksamhet

Det finns dagverksamhet där personen du vårdar kan delta i aktiviteter och umgås med andra en eller flera dagar i veckan.

Avlösning med korttidsvistelse

Den du vårdar kan ansöka om korttidsplats för avlösning om du behöver tid till egna aktiviteter. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller regelbundet. Regelbunden avlösning innebär att personen du vårdar växlar mellan korttidsvistelse och den egna bostaden.

Ansök om avlösning

Har du behov av dagverksamhet, avlösning i hemmet eller korttidsvistelse kan du ansöka här.

Ansök om avlösning

Prata med en anhörigkonsulent

Behöver du någon att prata med eller vill du träffa andra i liknande situationer? Det finns anhörigkonsulenter och anhörigsamordnare som du kan få stöd av. Kontakta anhörigstödet i din stadsdel