Avlösning för äldre

Avlösning för dig och din närstående – det här kan ni få hjälp med

Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning så att du får möjlighet till egna aktiviteter. Det är den som blir vårdad eller hens företrädare som ansöker om avlösning. Socialsekreteraren utreder och beslutar.

Korttidsplats för avlösning

På en korttidsplats för avlösning kan du tillfälligt eller regelbundet vistas när din anhörig behöver tid till egna aktiviteter. På korttidsenheten får du personlig omvårdnad, men du kan även delta i aktiviteter och samtidigt umgås med andra.

Hitta dagverksamhet

Dagverksamhet finns för dig som är 65 år eller äldre och lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har behov av social samvaro.

Ansök om avlösning för dig och din närstående

När du som anhörig behöver någon form av avlösning kan din närstående ansöka om stöd från kommunen för att tillfälligt ersätta stödet från dig.