Anhörigstöd i din stadsdel

Du som tar hand om en närstående kan få råd och stöd av kommunen där du eller din närstående bor. Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendesjukdom.

I vilken stadsdel ligger gatan?

Läs mer om anhörigstöd i Göteborgs Stad

Stöd till dig som är anhörig

 • Centrum

  Centrum

  För dig som stödjer en närstående, yngre eller äldre och som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Anhörigstödet erbjuder samtal, enskilt eller i grupp, information, råd och vägledning.

  Läs mer om anhörigstöd i Centrum

  Majorna och Linné

  Du som stödjer en närstående i hemmet kan få olika former av stöd och hjälp. Din närstående, oavsett ålder, kan ha en sjukdom eller funktionsnedsättning, beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Till anhörigkonsulenten kan du vända dig om du vill ha information, råd eller stöd.

  Till oss kan du vända dig när du behöver information, råd eller stöd i anhörigfrågor. Du kan också ringa för att beställa tid för ett personligt besök. Anhörigkonsulenten ger stöd till anhöriga och närstående som vårdar och hjälper boende i Majorna-Linné.

  Örgryte och Härlanda

  Som anhörig gör du en viktig och betydelsefull insats, och ibland kan även du behöva stöd. Vi erbjuder individuella stödsamtal, rådgivning och information, gruppaktiviteter, utbildningar och föreläsningar, friskvårdsaktiviteter, ”må bra”-aktiviteter och rekreation.

  Aktuellt program

  Vårt program finns till för att du ska kunna hämta kunskap och hitta ro eller gemenskap. Om du har förslag eller önskemål på aktivitet för anhöriga/närstående, är du varmt välkommen att höra av dig.

 • Hisingen

  Vårdar eller hjälper du en närstående? Om du vårdar eller hjälper en närstående, kan du själv behöva avlastning och stöd emellanåt. Anhörigstöd är till för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en familjemedlem, släkting eller vän.

  Den du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruk- eller beroendesjukdom. Du har möjlighet att prata med en anhörigkonsulent om din situation som anhörig. Anhörigstödet utgår från dig och din livssituation. Målet är att du och din närstående ska kunna leva ett så gott liv som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

  Anhörigkonsulenten arbetar under tystnadsplikt. Att träffa en anhörigkonsulent eller delta i en aktivitet är kostnadsfritt.

  Läs mer om anhörigstöd i Lundby

  Läs mer om anhörigstöd i Norra Hisingen

  Läs mer om anhörigstöd i Västra Hisingen

 • Nordost

  Vi erbjuder samtal, information, råd och stöd och möjlighet att träffa andra i liknande situation.

  • Vi har tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet
  • Kontakten med oss är gratis
  • Prata med oss om din situation så vi tillsammans kan hitta vägar för att underlätta för dig
  • Vi kan träffas eller pratas vid i telefon

  Läs mer om anhörigstöd i Östra Göteborg


 • Sydväst

  Som anhörig gör du en viktig och betydelsefull insats, och ibland kan även du behöva stöd. Vi erbjuder bland annat individuella stödsamtal, rådgivning och information, gruppaktiviteter, utbildningar och föreläsningar.