Anhörigstöd i din stadsdel

Du som tar hand om en närstående kan få råd och stöd av stadsdelsförvaltningen där du eller din närstående bor. Den närstående som du stödjer kan ha fysisk eller psykisk ohälsa, en funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendesjukdom.