Stöd till anhöriga

Om stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Den du hjälper och stöttar kan vara yngre eller äldre, som på grund av sjukdom, missbruksproblem, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd. Nedan hittar du exempel på stöd för både dig som är anhörig och personen som du stödjer.

Kontakta anhörigstöd

Här hittar du kontaktuppgifter till anhörigkonsulenter i din stadsdel. Anhörigstöd är till för dig som stödjer en närstående som på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd.

Ansök om hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. Avlösningen kan ske ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Lägerverksamhet

Lägerverksamheten arrangerar läger för dig som är barn, ungdom, ung vuxen eller senior. Det finns läger för dig som till exempel har en funktionsnedsättning eller läger för dig som behöver byta miljö. Det finns lägerverksamhet året om.