Kontaktmannapoolen

Kontaktmannapoolen arbetar med att rekrytera, förmedla och handleda kontaktpersoner till ungdomar som är i behov av extra stöd och är aktuella inom socialtjänsten i Göteborg. Vi söker dig mellan 23 och 40 år som vill engagera dig på din fritid genom att bli kontaktperson till en ung person i åldern 12-20 år.

En kontaktperson är en engagerad vuxen som valt att på sin fritid möta ungdomar genom kontaktmannaskap. Uppdraget innebär vanligtvis en träff per vecka som ungdomen och kontaktpersonen lägger upp själva. Uppdragen baseras på ett ideellt engagemang och som kontaktperson får du arvode och ersättning för omkostnader.

Som kontaktperson blir du en viktig positiv förebild för en ung människa som behöver fler vuxna omkring sig. Du blir någon den unge kan uppleva nya saker tillsammans med och som kan visa på alternativ i tillvaron. Du kan stötta och uppmuntra den unge men framförallt är du en trygg person som engagerar dig och har tid att lyssna!

Vill du bli kontaktperson?

Vill du bli kontaktperson hos oss ringer du Kontaktmannapoolen och meddelar ditt intresse. Vi gör en personlig intervju och vill ha en referens samt kontrollerar att du inte finns i polisens belastnings- och misstankeregister.

En kontaktperson ska vara en mogen vuxen förebild med en stabil livssituation och ett stort intresse för ungdomar. Att vi söker kontaktpersoner som är 23-40 år beror på att det är ett tydligt önskemål från ungdomarna själva. Vår erfarenhet är att vuxna som är äldre än så tyvärr är svåra att matcha med ungdomarna.

Uppdragens längd varierar, mellan några månader till flera år. Som kontaktperson hos oss får du löpande stöd och handledning under uppdragets gång.

Kontakta oss om du vill bli kontaktperson.

Vill du bli särskilt kvalificerad kontaktperson?

Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) riktar sig till unga som är i riskzonen för brottslig verksamhet, missbruk av beroendeframkallande medel eller annat socialt nedbrytande beteende som ger en utsatt livssituation. Det är ungdomar som behöver mer stöd och vägledning än vad en vanlig kontaktperson kan erbjuda men där det inte finns behov av så omfattande insatser som slutenvård.

Som särskilt kvalificerad kontaktperson ger du personligt stöd och vägledning, följer med på viktiga möten, ger stöd i att bryta social isolering eller hjälp med att skapa struktur i vardagen. Att motivera till skola, arbete eller fritidsaktiviteter är en annan viktig del. I uppdraget ingår även kontakt med vårdnadshavare samt utifrån samtycke även med andra myndigheter. Insatsen är mer tidsomfattande per vecka än ett vanligt kontaktpersonsuppdrag.

En särskilt kvalificerad kontaktperson är noggrant utvald och har erfarenhet av psykosocialt arbete och relevant utbildning. Kontaktpersonerna får kontinuerlig handledning och kunskapsmässig påfyllning.

Kontakta oss om du vill bli särskilt kvalificerad kontaktperson.

Mer hjälp för familjer, barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om vilken hjälp du kan få och vart du ska vända dig i en akut situation: Stöd till familj, barn och ungdom