Anmäl intresse för att arbeta frivilligt som volontär

Frivillig verksamhet är en del av Göteborgs Stads folkhälsoarbete och vänder sig till alla som vill engagera sig eller få stöd och hjälp av en frivillig (även kallad volontär). Stadens frivilliguppdrag är främst inriktade på sociala och kulturella aktiviteter. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Vad innebär det att vara frivillig?

Du gör en social insats utan ekonomisk ersättning, som bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Som frivillig blir du en person som bidrar till att det sociala nätverket växer både för dig och din medmänniska. Insatsen utformas efter dina, mottagarens och verksamhetens behov och förutsättningar.

Du har regelbunden kontakt med frivilligsamordnaren som leder och organiserar insatser och stöttar dig med utbildning.

Vad kan du göra?

Frivilliginsatser kan till exempel innebära att du gör sällskap till träffpunkten, till läkaren eller följer med på ett evenemang av något slag. Det kan också bli en fika på stan, en promenad, högläsning eller underhållning.

Varje stadsdel arbetar på sitt eget sätt med frivilliga och volontärer. För att veta hur det fungerar där du bor, kontakta frivilligsamordnaren i din stadsdel.

Hur går det till?

När du vill göra en frivilliginsats eller själv få hjälp av en frivillig kontaktar du en frivilligsamordnare. Tillsammans pratar ni om dina behov eller vad du vill hjälpa till med. Frivilligsamordnaren gör sedan en matchning, det vill säga skapar kontakt mellan den frivillige och den som vill ta emot hjälp. Som frivillig är du försäkrad under de uppdrag du gör som frivillig och du får skriva på en överenskommelse med tystnadslöfte.

Som frivillig/volontär kan du, med enkla medel, göra skillnad för många.

Du kan anmäla dig direkt på på webben eller kontakta någon av stadens frivilligsamordnare.

Så här gör du

Fundera på hur du vill hjälpa till och klicka på knappen här nedanför för att anmäla ditt intresse för att bli volontär och göra en frivillig insats.