Frivilliga sociala insatser

Göteborgs Stad arbetar för en bra vardag för alla i Göteborg. Här hittar du information om hur du kan engagera dig på olika sätt som frivillig. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Anmäl intresse för att arbeta frivilligt som volontär

Frivillig verksamhet är en del av Göteborgs Stads folkhälsoarbete och vänder sig till alla som vill engagera sig eller få stöd och hjälp av en frivillig (även kallad volontär). Stadens frivilliguppdrag är främst inriktade på sociala och kulturella aktiviteter. Frivilliga insatser ska inte ersätta anställd personal, utan komplettera den kommunala servicen.

Hitta frivilligsamordnare i din stadsdel

Vill du göra en frivilliginsats eller själv få hjälp av en frivillig kontaktar du en frivilligsamordnare.

Kontaktmannapoolen

Kontaktmannapoolen arbetar med att rekrytera, förmedla och handleda kontaktpersoner till ungdomar som är i behov av extra stöd och är aktuella inom socialtjänsten i Göteborg. Vi söker dig mellan 23 och 40 år som vill engagera dig på din fritid genom att bli kontaktperson till en ung person i åldern 12-20 år.