Stöd till hemlösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du hitta information om stöden och vart du vänder dig. Du kan också läsa om vad Göteborgs Stad gör för dig som lever i hemlöshet.

Boende via socialtjänsten

I Göteborgs Stad finns det flera boenden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i din stadsdel om du är i akut behov av boende.

Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.