Stöd till utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.

Göteborgs Stad och frivilligorganisationen Räddningsmissionen har tecknat ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare:

  • Station Nord - är en plats för övernattning för personer som inte har tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Här finns plats för cirka 45 vuxna. Platserna bokas på förhand via Räddningsmissionens Socialcenter samt genom Uppsökare från socialförvaltningen Sydväst kommer i kontakt med målgrupperna. Verksamheten har öppet 20.30-07.30 varje natt.
  • Socialt center hos Göteborgs Räddningsmission arbetar med barn, unga och familjer som inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen. Familjecenter arbetar med stöd i kontakt med skola, socialt stöd och planering, kontakt med sjukvård för vuxna och barn, samt samhällsinformation. Verksamheten är öppen på vardagar och finns i Betlehemskyrkan i Göteborg. Kontakt kan fås via Räddningsmissionens växel 031 – 712 12 00.
  • Uppsökarenheten arbetar uppsökande.

Mer om stödet och om illegala bosättningar

På sidan Utsatta EU-medborgare under Kommun och politik kan du läsa mer om vad staden gör för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Där står också om lagstiftningen på området och vad som gäller för illegala bosättningar.