Bostad först

Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

 

Bostad först bygger på tanken att den som är hemlös måste få sin bostadssituation löst innan han eller hon kan ta itu med andra problem, som till exempel missbruk. Genom Bostad först får du möjlighet att hyra en egen lägenhet bland andra hyresgäster. Ett mobilt team finns hela tiden tillhands för att stötta dig.

Bostad först riktar sig till dig som: 

 • Varit hemlös länge. Du kan ha missbruk och/eller psykisk ohälsa.
 • Har bott i många olika slags boenden utan att det blivit bra för dig.

Det här erbjuder vi dig:

 • En egen lägenhet.
 • Stöd från någon i våra Bostad först-team. Det kan handla om stöd kring ekonomi, sysselsättning, utbildning, kontakt med sjukvården eller annat stöd i det vardagliga livet. Du bestämmer själv vad du vill ha för hjälp.
 • Flexibelt stöd där vi har bostaden som utgångspunkt.
 • Kontakt med personal dygnet runt.

Det här förväntar vi oss av dig:

 • Att du är motiverad till en förändring i ditt liv.
 • Att du vill bo i en egen lägenhet.
 • Att du är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran i tid och inte störa grannarna.
 • Att du tar emot oss i ditt hem minst en gång per vecka.
 • Att du är positiv till att ta emot stöd av oss i Bostad först-teamet.