Stöd att söka själv

Du som är hemlös kan själv söka stöd i olika former. Du kan vända dig direkt till olika verksamheter som du kan läsa mer om här.

Center mot hemlöshet

Center mot hemlöshet är en samlingsplats där Göteborgs stad tagit ett samlat grepp för människor i hemlöshet. Här samlar vi information som kan vara till hjälp för den som lever i hemlöshet, riskerar att bli hemlös, som möter hemlöshet i sitt yrke eller som på annat sätt berörs av frågan. Förutom informationen på hemsidan erbjuder vi personlig vägledning till verksamheter inom kommun, vård och idéburna organisationer. Vi finns på Kronhusgatan 2C måndag-fredag mellan klockan 13-16.

Uppsökarenheten

Uppsökarenheten söker upp de som lever i hemlöshet. Vi ger akut hjälp och stöd och har övernattningsplatser. Men vi arbetar också med att försöka motivera den som lever i hemlöshet att förändra sin situation.

Huldas Hus

Huldas Hus är en mötesplats som erbjuder gemenskap och aktiviteter till dig som är kvinna och saknar fast boende.

Bostad först

Genom Bostad först får du som är hemlös möjlighet att hyra en egen lägenhet i ett vanligt hyreshus i Göteborg. Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet.

Alma

Alma är ett akutboende för kvinnor som saknar boende.  Du kan nå boendet på telefon 031-367 96 66. Här finns vaken personal dygnet runt som också är tillgängliga för samtal.