Stöd till hemlösa

I Göteborgs Stad finns det flera boenden för dig som lever i hemlöshet. Kontakta socialkontoret i din stadsdel om du är i akut behov av boende.

Det finns akutboenden och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer.