Stöd- och kriscentrum för vuxna

Här kan du få hjälp, stöd och råd om du själv eller någon anhörig är i kris. Det kan till exempel handla om våld och övergrepp i nära relationer, om missbruk eller boende. Du kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende.

Du ska i första hand kontakta socialkontoret i din stadsdel om du vill ha råd och hjälp.

Är du i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. Socialjouren kan ge dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren.

Du som är utsatt för våld

Alma är ett akutboende för dig som är kvinna och är utsatt för våld och samtidigt har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem.

Alma

Kriscentrum för kvinnor är till för dig som är kvinna och är utsatt för våld av din partner. Kriscentrum för kvinnor har skyddat boende, samtalsmottagning och jourtelefon som de svarar i dygnet runt.

Kriscentrum för kvinnor

För dig som lever med en partner som utsätter dig för våld finns

Kriscentrum för män

Du som utövat våld eller hot

KCK

KCM

Utvägs boende är ett tillfälligt boende för dig som har utsatt din familj för hot eller våld. Kontakta socialkontoret i din stadsdel så hjälper de dig vidare till oss.

Om du säljer sex, skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål

Mikamottagningen vänder sig till dig, oavsett ålder, kön och sexuell identitet, som har erfarenhet av sex mot ersättning, arbete på sexklubb, är utsatt för människohandel för sexuella ändamål eller skadar dig med sex. Även partners och anhöriga kan kontakta oss.
Prostitutionsgruppen

Om du köper sex eller har ett sexmissbruk

KAST vänder sig till dig som köper sexuella tjänster, eller dig som har funderingar kring sexköp. Vi vänder oss även till dig som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk.

KAST

Om du utsatts för brott eller varit inblandad i en brottshändelse

Stödcentrum för brottsutsatta ger råd, stöd- och krissamtal och vänder sig till dig som utsatts för brott, varit vittne till brott eller är anhörig till någon som utsatts för brott.
Stödcentrum för brottsutsatta

Du som har varit inblandad i en brottshändelse eller en konflikt kan få hjälp i form av medling.

Medling

Om du är orolig för att din anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse

Du som är orolig för att en anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske resa för att strida med våldsbejakande grupperingar kan kontakta socialkontoret i din stadsdel om du vill ha råd och hjälp.

Du kan också ringa den nationella orostelefonen mot radikalisering på telefon 020-100 200. Stödtelefonen drivs av Rädda Barnen. Du ringer anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar mot våldsbejakande extremism och vilket stöd som finns att få.