Stöd- och kriscentrum för vuxna

Här kan du få hjälp, stöd och råd om du själv eller någon anhörig är i kris. Det kan till exempel handla om övergrepp och våld i nära relationer, om missbruk eller boende. Du kan bland annat få hjälp i form av rådgivning, behandling och tillfälligt boende.

Du ska i första hand kontakta socialkontoret i ditt stadsområde om du vill ha råd och hjälp.

Är du i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. Socialjouren kan ge dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa.

Socialjouren

Du som är utsatt för våld

Alma är ett akutboende för dig som är kvinna och är utsatt för våld och samtidigt har problem med missbruk, psykiska och/eller sociala problem.

Alma

Kriscentrum för kvinnor är till för dig som är kvinna och är utsatt för våld av din partner. Kriscentrum för kvinnor har skyddat boende, samtalsmottagning och jourtelefon som de svarar i dygnet runt.

Kriscentrum för kvinnor

För dig som lever med en partner som utsätter dig för våld finns

Kriscentrum för män

Ideella jourer och samtalsmottagningar

I Göteborgs finns flera idéburna organisationer som arbetar med direkt stöd till våldsutsatta. Organisationerna har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatthet utifrån olika ingångar, till exempel om du är utsatt för våld i nära relation. Några av organisationerna erbjuder skyddat boende för vuxna och barn, genom samarbete med socialtjänsten.

Finska kvinnojouren Piilopirtti

Kvinno- och tjejjouren ADA

Kvinnohuset Kassandra

Lex Femme Qjouren Väst

Räddningsmissionens kvinnoverksamhet Agora

Stadsmissionens skyddade boenden

Villa Karins kvinnojour

Du som utövat våld eller hot

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum för män

Utvägsboende är ett tillfälligt boende för dig som har utsatt din familj för hot eller våld.
Kontakta socialkontoret i ditt stadsområde så hjälper de dig vidare till oss.

Om du utsatts för brott eller varit inblandad i en brottshändelse

Stödcentrum för brottsutsatta ger råd, stöd- och krissamtal och vänder sig till dig som utsatts för brott, varit vittne till brott eller är anhörig till någon som utsatts för brott. Stödcentrum för brottsutsatta

Du som har varit inblandad i en brottshändelse eller en konflikt kan få hjälp i form av medling.

Medling

Om du säljer sex, skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål

Mikamottagningen vänder sig till dig, oavsett ålder, kön och sexuell identitet, som har erfarenhet av sex mot ersättning, arbete på sexklubb, är utsatt för människohandel för sexuella ändamål eller skadar dig med sex. Även partners och anhöriga kan kontakta oss. Mikamottagningen

Om du köper sex eller har ett sexmissbruk

KAST vänder sig till dig som köper sexuella tjänster, eller dig som har funderingar kring sexköp. Vi vänder oss även till dig som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk.

KAST

Om du är orolig för att din anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse

Är du orolig för att en anhörig eller någon du känner ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig för någon som redan är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Kontakta socialkontoret i ditt stadsområde om du vill ha råd och hjälp.

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetarmot våldsbejakande extremism och vilket stöd som finns att få.