Stöd- och kriscentrum för barn och unga

Ibland kan det hända jobbiga saker som gör att du mår dåligt eller är rädd. Du kanske har problem hemma med vuxna som bråkar, dricker för mycket alkohol eller tar droger. Här får du information om vart du kan vända dig för att få hjälp och någon att prata med.

Du kan alltid ringa socialkontoret i din stadsdel, som har öppet på dagarna.

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren i stadsdelarna är stängda. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att någon far illa. 

Socialjouren

Fältgruppen City går runt bland ungdomar på stan under kvällar och helger. Får du problem och behöver någon vuxen att prata med kan du vända dig till dem. 

Fältgruppen City 

Till Barnahus Göteborg (tidigare Barnhuset) kommer du som är barn eller ungdom för att få hjälp när du blivit utsatt för ett brott. Det kan handla om att du blivit slagen av en vuxen hemma eller blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp.

Barnahus Göteborg

Stödcentrum för brottsutsatta är en samtalsmottagning för dig som har blivit utsatt för brott, är närstående eller är vittne till ett brott.

Stödcentrum för brottsutsatta

Våldsbejakande extremism

Är du orolig för att en anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske resa för att strida med våldsbejakande grupperingar? Du kan kontakta socialkontoret i din stadsdel om du vill ha råd och hjälp.

Organisationer som erbjuder stöd för barn och ungdomar

I Göteborgs finns flera idéburna organisationer som arbetar med direkt stöd till våldsutsatta. Organisationerna har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatthet utifrån olika ingångar, till exempel om du är utsatt för våld i hemmet.

ATSUB - föreningen Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
Bojen -  en verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar som upplevt våld i hemmet
Föreningen Bona Vias föräldrar - där du som förälder kan möta andra med liknande erfarenheter
Maskrosbarn - för dig med föräldrar som har ett missbruk, mår dåligt eller utsätter dig för våld
Tjejjouren Väst - stödverksamheten finns för alla som identifierar sig som tjej