Socialjour

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdel, men om du är i behov av akut hjälp efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. 

Socialjouren kan även hjälp dig som är på tillfälligt besök i Göteborg från en annan kommun eller ett annat land.

Vänd dig till socialjouren om du

  • misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • är i akut behov av boende med stöd
  • är i akut behov av ekonomiskt stöd