Krisberedskap

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Är du stark och frisk bör du räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner måste fungera vid en kris

När krisen är ett faktum måste Göteborgs Stad hålla viktiga funktioner i samhället igång, för att rädda liv och begränsa skador på egendom och miljö. Om de flesta av oss klarar de första akuta dygnen själva, underlättar det för dem som är mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Skaffa dig egenberedskap

Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. Sträva efter att klara dig upp till en vecka. Förbered dig genom att fundera på vad du kan behöva ha hemma vid händelse av en kris. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Förbered dig genom att ha en egen krislåda.

Så här kan du bygga upp din egenberedskap

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före.

I broschyren från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns nyttig information om hur en kris kan påverka din vardag, vad som är nödvändigt att ha hemma och vad du behöver tänka på för att göra dig mer förberedd. De har även publicerat ett antal filmer som beskriver hemberedskap för vatten, mat, värme och kommunikation.

Broschyr: Om krisen eller kriget kommer, MSB

Filmer om hemberedskap, MSB

Film för barn: Zillah & Totte "Om krisen eller kriget kommer", MSB

Vad behöver jag ha hemma?

En och samma händelse kan drabba oss olika. Det betyder att vi behöver ha olika saker hemma. En krislåda.

Exempel är vattendunkar, campingkök med bränsle, ficklampa med extra batterier, radio med batterier, kontanter, varma kläder, filtar med mera.

På dinsakerhet.se kan du läsa mer om hemberedskap och ladda ner en checklista

Checklista bra att ha hemma

Vatten och mat

 • Vattendunkar, att hämta vatten med
 • Mat som klarar rumstemperatur
 • Campingkök med bränsle
 • Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus

 • Alternativ värmekälla, om möjligt
 • Ficklampa med extra batterier
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar

Information

 • Radio med batteri
 • Telefonlista på papper med viktiga nummer

Övrigt

 • Husapotek med det viktigaste för dig
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller Hesa Fredrik 

VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser. På många tak runt om i Göteborg sitter högtalare (tutor) och skriker ut att det är fara. Runt om i Göteborg finns 230 högtalare. VMA kan rädda liv!

VMA i telefonen och som sms i mobilen

För att nå ut till ännu fler människor vid en eventuell stor händelse och ytterligare öka tryggheten, kompletteras nu VMA med varningar via telefon. Det innebär att du kan bli varnad direkt om något händer i ditt område.

Läs mer om VMA i telefonen och mobilen

Så här låter VMA-signalen

Om du bor i en tätort kanske du har hört när VMA testas klockan 15 första måndagen i mars, juni, september och december. VMA är ett varningssystem som kan rädda våra liv. Vid prov ges även information i radion.

 • Signalen hörs i 7 sekunder i taget med 14 sekunders tystnad emellan.
 • När faran är över hörs en annan längre signal.

På dinsakerhet.se kan du höra hur WMA-signalen låter

Så här gör du om larmet går vid en allvarlig händelse

 1. Gå inomhus!
 2. Stäng dörrar, fönster och ventilation.
 3. Lyssna på radio P4 eller titta på text-TV.

Du kan också gå in på dinsakerhet.se eller ringa 113 13.

Viktiga telefonnummer

Telefonnummer Beskrivning Mer information
112 Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö När ska jag ringa 112?
113 13 Informationsnummer vid olyckor och skador När ska jag ringa 113 13?
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser När ska jag ringa 114 14?
1177 Sjukvårdsrådgivning När ska jag ringa 1177?

Seveso-anläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

EU har antagit Seveso III-direktivet, som är infört i svensk lag. Inom direktivet finns två olika kravnivåer.

Lägre kravnivå

Den lägre kravnivån innebär att företaget är skyldigt att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Dessutom är företaget skyldigt att skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Högre kravnivå

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver skyldigheten enligt den lägre kravnivån, redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka. Läs mer om Seveso på Seveso.se.

Information om Seveso-anläggningar

Räddningstjänsten Storgöteborgs webbsida finns information om:

 • Anläggningar inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område som omfattas av Sevesolagens kravnivå
 • Beskrivning av verksamheten vid dessa anläggningar
 • Vilka tänkbara olyckor som kan inträffa

Hur du blir varnad vid en olycka och hur du agerar vid ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) kan du läsa om en bit upp på denna sidan.

Folder om kemikalieolyckor

I den här foldern får du information om hur larmsystemet VMA fungerar, hur kemiföretagen jobbar förebyggande och vad du själv ska tänka på vid en olycka.

Om larmet går - gör så här

Viktiga länkar

På följande länkar kan du hitta nyttig information både före och under en kris.

krisinformation.se
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar underlättar för dig att hitta rätt information.

dinsakerhet.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommunicerar genom webbplatsen DinSäkerhet.se till dig som privatperson. Webbplatsen handlar om risker och säkerhet och ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

msb.se
På msb.se hittar du information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med samhällsskydd och beredskap.

1177.se
På 1177.se finns tusentals medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa och förebyggande vård samt hur vården fungerar i Sverige. På temasidorna finns information, kunskap, råd och inspiration i olika ämnen eller utifrån olika livssituationer. Här hittar du filmer och reportage. Du kan också ta del av andras berättelser och upplevelser.

smhi.se
På SMHI:s webbplats kan du bland annat få information om aktuellt väder.

civil.se
På civilförsvarsförbundets webbsida kan du hitta mycket information i form av tips och råd om hur du kan förbereda dig hemma samt information om hur civilförsvarsförbundet kant bidra i samhällets krisberedskap.

rsgbg.se
På Räddningstjänsten Storgöteborgs webbsidan finns information om vad du kan göra för att undvika olyckor och skador.

Viktiga länkar för dig som är djurägare

hardukoll.nu
Genom informationskampanjen Har du koll? ger Svenska Blå Stjärnan tips och förslag på hur du som djurägare kan förbereda dig, vad du bör ha för krisberedskap hemma samt var du hämtar information, både innan och under en kris. Här finns praktisk information till dig som djurägare om vad dina djur behöver. Du hittar också checklistor på bra saker att ha hemma, samt intressanta videoklipp där experter ger handfasta tips.

svenskablastjarnan.se
Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Säkerhet och beredskap

Säkerhet och beredskap är allt det arbete som Göteborgs Stad gör för att alla kommunala verksamheter ska vara så väl förberedda som möjligt när det inträffar en kris. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till en större och mer omfattande händelse som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner, som exempelvis sjukvården, ur spel.

Göteborgs Stads arbete med säkerhet och beredskap

Risk- och sårbarhetsanalys

Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.