Akuta psykiska problem

Om du har akuta psykiska besvär och behöver vård kan du vända dig till psykiatriakuten på Östra sjukhuset.

Psykiatrisk akutmottagning - Östra sjukhuset

Vid akuta problem, åk till psykiatriakuten på Östra sjukhuset, Psykiatriakuten har öppet dygnet runt.

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri - Östra sjukhuset

Är du under 18 år kan du vända dig till akutavdelningen på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin).

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri har öppet dygnet runt.  

 

Om du behöver ambulans, ring SOS Alarm, telefonnummer 112.

Du kan också ringa till 1177, sjukvårdsupplysningen.