Parkeringstillstånd i fritidsbåtshamn

Här kan du som har en båtplats i någon av Grefabs hamnar beställa parkeringstillstånd.

Beställ parkeringstillstånd