Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I Göteborg finns över 240 reserverade parkeringsplatser som är till för dig som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon. Här ansöker du om tillstånd för att använda dem.

Utöver dessa finns ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade där den som parkerar även måste ha ett boendeparkeringstillstånd.

Parkeringskartan  hittar du parkeringar som Göteborgs Stad ansvarar för. Du ser var du kan parkera och vilka tidsbegränsningar som gäller.

Information och regler

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Göteborg kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om det finns särskilda skäl, som att du även har ett kontinuerligt tillsynsbehov.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst fem år. Sedan måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.

Vem kan få tillstånd?

Här får du parkera

Så här gör du för att ansöka

 1. Skriv ut blanketten

  Skriv ut blanketten: Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

 2. Be din läkare att fylla i intyget

  Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.

 3. Fyll i och skicka in

  Fyll i resten av ansökan, skriv under och skicka in till stadsmiljöförvaltningen. 

  Kontaktuppgifter till stadsmiljöförvaltningen 

  Stadsmiljöförvaltningens handläggare bedömer din ansökan, och samråder i vissa fall med en förtroendeläkare. Handläggningstiden är i normalfallet cirka 4-6 veckor. Om din ansökan beviljas, skickar vi tillståndet hem till dig. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen.