Dispens från parkeringsbestämmelse

Du som tillfälligt måste parkera där du annars inte får ska ansöka om dispens. Det kan till exempel gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon.

Du kan beviljas dispens om alternativa möjligheter till parkering saknas. I första hand ska du använda befintliga parkeringsplatser i närheten, även om det kan vara en bit att gå – det är ingen självklarhet att du alltid kan ha fordonet precis vid målpunkten. Du kan ansöka om dispens för enskilda tillfällen eller en sammanhängande period om högst ett år. Dispens beviljas för den kortaste sträcka och/eller kortaste tid som krävs för ändamålet.

Du måste betala en avgift på 500 kr per dispens.

Ansökan

Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon

Trafikförordning (1998:1276).