Ansök om nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal

Nyttoparkeringstillstånd för viss vårdpersonal kan ges där det finns särskilda behov för parkering. Tillståndet gäller såväl på allmän plats som på tomtmark som tillhör Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag och som förvaltas av Göteborgs Stads Parkerings AB.

Information och regler

För att få använda nyttoparkeringstillstånd krävs att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning.

Så här gör du

 1. Skriv ut blankett

  Skriv ut blanketten Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för viss vårdpersonal

 2. Fyll i och skicka in 

  Blanketten fyller du i, skriver under och skickar in till:
  Trafikkontoret
  Box 2403
  403 16 Göteborg