Avgift för nyttoparkering

Kostnad för nyttoparkering

Avgiften för ett nyttoparkeringstillstånd är 10 000 kronor per år (inklusive moms).

Avgiften för tillfällig nyttoparkering (inklusive moms):

  • 225 kronor per dag första och andra dagen
  • 150 kronor per dag för dag 3 till 10
  • 115 kronor per dag för dag 11 till 20
  • 75 kronor per dag för dag 21 till 30.

För tillstånd som återsänds under giltighetstiden betalar trafikkontoret tillbaka ett belopp som motsvarar det antal hela månader som är kvar av giltighetstiden. Avgift för tillfällig nyttoparkering återbetalas inte.

Övrigt

Om du vill förnya ett gällande tillstånd måste du göra ansökan senast tre veckor innan tillståndet upphör att gälla för att vara säker på att ha ett nytt när det gamla upphört.

Ansök om tillstånd här