Ansökan om nyttoparkeringstillstånd

Du är 1% klar med din ansökan

Steg 1 av 2 Påbörjat

Information och beskrivning

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Uppgifter om fordonet

Är fordonet specialinrett för din verksamhet? Välj en
Steg 2 av 2 Ej påbörjat

Organisationsuppgifter