Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Använder du bilen mycket i jobbet och har extra stora behov av att parkera, kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Prioritering

De grupper som prioriteras är de som har behov av att komma nära målet med serviceutrustade bilar. Eller de som utför ett stort antal godstransporter där godset också måste tas hand om i särskild (ofta tidskrävande) ordning innan transportören kan åka vidare.

Information och regler

Nyttoparkeringstillstånd kan ges om fordonet i sökandens rörelse har en avgörande betydelse för att kunna utföra arbetet och att det används i betydande omfattning.

Du kan inte få nyttoparkeringstillstånd för:

  • att sökanden måste transportera sig själv (eller andra personer) till och från olika platser
  • arbetsledning
  • kundbesök
  • parkering vid "hemmabasen"
  • lastning och lossning av gods.

Nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal

Jobbar du inom vissa yrken och områden inom vården kan du i stället ansöka om nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal.

Så här ansöker du

För att kunna ansöka behöver du:

  • Bilens registreringsnummer
  • Företagets organisationsnummer
  • Faktureringsadress

Ansök direkt på webben

Ansök om nyttoparkering

Ansök via blankett

Du kan också ansöka via blankett. Skriv ut, fyll i och skicka in till trafikkontoret.

Ansök om parkeringstillstånd för nyttofordon