Avgift för boendeparkering

Du betalar för din boendeparkering. Hur mycket du får betala beror på var i staden du bor.

Betalning och betalningsvillkor

Ansökan om boendeparkeringstillstånd kan göras när som helst direkt via e-tjänsten på webbplatsen, men du betalar alltid för en hel kalendermånad. Du betalar avgiften för boendeparkering varje månad i efterskott, antingen med faktura eller via autogiro. Betalningen av tillståndet ska ha kommit in till trafikkontoret senast den 27:e i varje månad. Det innebär att kostnaden för till exempel januari månad ska ha kommit in till trafikkontoret senast den 27 februari.

Tillstånd utfärdas endast månadsvis. Oavsett när i en månad du väljer att påbörja din boendeparkering betalar du för en hel kalendermånad. Exempel: om du väljer att starta din boendeparkering den 20 mars betalar du ändå från den 1 mars.

Om betalningen inte är registrerad hos trafikkontoret i tid upphör tillståndet att gälla

Betalar du inte avgiften för boendeparkeringstillstånd i tid upphör tillståndet att gälla och du kommer att få parkeringsanmärkning.

Betala via autogiro

Anmälan autogiro

Kom ihåg att ange ditt kundnummer på blanketten, det hittar du på fakturan.

Boendeparkeringstaxa år 2022

Information om olika taxor framgår av skyltningen på gatan. Det kan finnas flera taxor inom samma boendeparkeringsområde. I ansökan ska du därför ange vilken taxa som du önskar för ditt parkeringstillstånd. Om du inte anger taxa utfärdar trafikkontoret tillstånd med den högsta taxan inom boendeparkeringsområdet.

Om du vill ändra din taxa måste den vara registrerad hos trafikkontoret senast den sista dagen i månaden innan du vill ha förändringen i din boendeparkering. Exempel: om du vill ändra din taxa från den 1 maj 2022, meddelar du trafikkontoret detta senast den 30 april 2022.

Priserna nedan gäller under hela 2022.

Taxa Avgift per månad inklusive moms Område
4 760 C, M
5 625 M, S, V, Ö, H
6 520 S, V, Ö, H
7 400 S, V, Ö, H
8 310  
9 230 G, L, K, Ä

I boendeparkeringsområdena kan taxan variera mellan taxa 4 och 9. (Taxorna justeras årligen efter Statistiska centralbyråns konsumentprisindex.)

Boendeparkeringskartan

I parkeringskartan kan du se var det finns platser för boendeparkering i ditt område och vilken taxa som gäller.