Ansök om boendeparkeringstillstånd

Du är 1% klar med din ansökan

Steg 1 av 2 Påbörjat

Uppgifter

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Information och villkor


Här kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd som i vissa fall kan utfärdas direkt. Ett tillstånd för boendeparkering ger möjlighet att parkera på gatumark inom det område där du bor. Tillståndet innebär inte platsgaranti. Även om du har betalat boendeparkeringsavgift parkerar du i mån av ledig plats. Observera att på vissa gator gäller tillståndet endast för parkering nattetid.

Du kan få tillstånd för boendeparkering direkt om du är:

  • Folkbokförd på behörig adress inom området
  • Registrerad ägare till fordonet (med totalvikt på högst 3,5 ton)

Godkänn villkor:

Om du inte godkänner villkoren kan du inte slutföra din ansökan

Dina personuppgifter

Ange ditt personnummer enligt YYYYMMDDXXXX

Uppgifter om bilen

Är det en förmånsbeskattad tjänstebil?
Gäller ansökan en förmånsbeskattad tjänstebil måste du skicka in intyg. Vilka intyg du behöver skicka finner du här.

Endast filer av typen PDF, JPG eller TIFF kan bifogas. Filen får vara 2MB stor.

Steg 2 av 2 Ej påbörjat

Välj taxa och startdatum