Boendeparkeringstillstånd

Boendeparkering finns främst i centrala delar av stan och ger dig möjlighet att parkera på gatan inom det område där du bor.

Boendeparkering ger dig möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser där du bor till en lägre kostnad.

Parkeringstillståndet för boendeparkering ger dig möjlighet att parkera på gatumark inom det område där du bor.

Du betalar för din boendeparkering. Hur mycket du får betala beror på var i staden du bor.

Via e-tjänsten ordnar du allt kring din boendeparkering i Göteborg, som uppehåll och bilbyte.

Den 1 april 2020 startade ett pilotprojekt riktat till dig som har boendeparkering genom trafikkontoret och en laddbar bil. Pilotprojektet pågår under ett år. Under den här perioden fungerar din boendeparkering som betalning för parkeringen när du laddar bilen under samma tider som gäller för boende natt.