Boendeparkeringstillstånd

Boendeparkering finns främst i centrala delar av stan och ger dig möjlighet att parkera på gatan inom det område där du bor.

Boendeparkering ger dig möjlighet att parkera på särskilt anvisade platser där du bor till en lägre kostnad.

Parkeringstillståndet för boendeparkering ger dig möjlighet att parkera på gatumark inom det område där du bor.

Du betalar för din boendeparkering. Hur mycket du får betala beror på var i staden du bor.

Via e-tjänsten ordnar du allt kring din boendeparkering i Göteborg, som uppehåll och bilbyte.